Thư mời chào giá cạnh tranh v/v tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt trần các loại” của Công trình Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

TM 92 19 11 2020 01 3

TM 92 19 11 2020 02 1

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo