Khoa thăm dò chức năng – nội soi

I. Lịch sử hình thành và phát triển.

– Khoa Thăm dò chức năng thực hiện các kỹ thuật về thăm dò chức năng phục vụ công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
– Các hoạt động của khoa tuân thủ theo đúng quy trình kĩ thuật, quy chế của Ngành và quy định của Bệnh viện
– Về công tác chuyên môn: Nhu cầu về TDCN ngày càng tăng, tập thể khoa luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện các kỹ thuật TDCN an toàn và đạt chất lượng cao; không ngừng cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Bác sĩ thực hiện nội soi cho bênh nhân
Bác sĩ thực hiện nội soi cho bênh nhân

II. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm

2.1. Ban lãnh đạo khoa

  • Quản lý khoa: BS. Giang Văn Hậu

Số điện thoại: 0394394001

  • Điều dưỡng trưởng: ĐD. Trần Nguyễn Lam Anh

Số điện thoại: 0787890315

2.2. Nhân lực:

– Tổng số cán bộ: 4

   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 Bs Đa khoa 01
2 ĐD 03
3 KTV 01

2.3. Tổ chức đoàn thể

– Tổ chức công đoàn: Tổ công đoàn thăm dò chức năng và nội soi

2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

-.Cơ sở vật chất:
+ Phòng làm việc: gồm 7 phòng ( 2 phòng nội soi, điện tim, điện não đồ, điện cơ, đo chức năng hô hấp, tiếp đón người bệnh-hồi tỉnh)
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
Hệ thống nội soi tiêu hóa: 02 hệ thống Fujifilm

Máy cắt đốt: 01
Máy điện tim: 01
Máy đo chức năng hô hấp: 01
Máy điện não đồ vi tính: 01

Máy đo điện cơ: 01

III. Chức năng, nhiệm vụ của khoa:

Khoa TDCN chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện. Khoa có chức năng, nhiệm vụ:

  • Thực hiện kỹ thuật TDCN, nội soi tiêu hóa
  • Khoa Thăm dò chức năng thực hiện các kỹ thuật về thăm dò chức năng phục vụ công tác khám chữa bệnh, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

IV.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm

Khám chữa bệnh:

*Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
– Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng không đau

– Nội soi đại trực tràng không đau
– Nội soi dạ dày- tá tràng qua đường mũi
– Nội soi can thiệp- làm Clo test chẩn đoán nhiễm HP
– Nội soi đại tràng chẩn đoán
– Nội soi dạ dày, đại tràng có sinh thiết
– Nội soi chẩn đoán và điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa
– Lấy dị vật tiêu hóa qua nội soi
– Tiêm cầm máu ổ loét qua nội soi
– Kẹp clip cầm máu trong xuất huyết đường tiêu hóa
– Cắt đốt polyp thực quản, dạ dày, đại tràng qua nội soi
– Điện tâm đồ

– Đo điện cơ

– Đo điện não đồ
*Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật: thực hiện được các kỹ thuật
– Cắt hớt niêm mạc (EMR) điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa
– Cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa

– Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)
– Nội soi siêu âm
– Nội soi ruột non
– Mở thông dạ dày qua nội soi

– Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý

– Phản xạ mắt và đo tốc độ dẫn truyền của dây thần kinh VII ngoại biên
2. Công tác đào tạo.
– Cử cán bộ đi học tập tại tuyến trên
– Đào tạo cho cán bộ tuyến dưới và cán bộ tại Bệnh viện.
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bệnh viện
4. Công tác chỉ đạo tuyến
Chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế và bệnh viện tuyến dưới
5. Hợp tác quốc tế
Tham gia các hội thảo, hợp tác quốc tế

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo