Phòng Tổ chức – Hành chính

VAI TRÒ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính giai đoạn từ 03/2022 đến nay

Tập thể phòng tổ chức hành chính - Bệnh Viện Đại Học Nam Cần Thơ
Tập thể phòng tổ chức hành chính – Bệnh Viện Đại Học Nam Cần Thơ

I. GIỚI THIỆU

Là một trong những bộ phận quan trọng chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Công ty và Ban Giám đốc trong việc xây dựng bộ máy hoạt động và cơ sở vật chất của Bệnh viện, Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo quyết định số 247/QĐ-CTBVĐHNCT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Qua gần 2 năm hoạt động và phát triển, Phòng Tổ chức – Hành chính có tất cả 04 cán bộ, nhân viên.

Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính gồm:

– ThS. Trương Thị Kim – Trưởng phòng: Từ tháng 01/2022 đến nay

Về cơ cấu tổ chức của phòng gồm: ThS. Trương Thị Kim – Trưởng phòng, 03 chuyên viên. Trong đó, có 01 thạc sĩ, 02 cử nhân và 1 kỹ sư.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức – Hành chính của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ là phòng nghiệp vụ, có chức năng giúp việc, tham mưu và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc Bệnh viện về kết quả của công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, pháp chế và lao động – tiền lương, công tác hành chính, văn thư; công tác tổ chức sự kiện; công tác tổng hợp theo quy định, quy chế của Bệnh viện.

Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu việc xây dựng bộ máy và đội ngũ làm việc phù hợp tình hình phát triển của Bệnh viện theo từng giai đoạn; Đề xuất, xây dựng kế hoạch tổ chức và tuyển dụng nhân sự; bồi dưỡng và sử dụng, bố trí đội ngũ CB-NV, bổ nhiệm, điều chuyển công tác; Là thường trực Hội đồng tuyển dụng, xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật CB-NV; Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động ở các đơn vị thuộc Bệnh viện; Đăng ký sử dụng lao động, đăng ký các chế độ bảo hiểm cho người lao động; Quan hệ lao động, quản lý chế độ tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách đối với CB-NV; Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội, làm công tác thống kê, lưu trữ, bổ sung;

Ngoài ra, Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ theo quy định; Soạn thảo, lưu trữ và phát hành văn bản; Tiếp nhận, phân loại các thông tin đến và đi, xử lý sơ bộ, trình các cấp có thẩm quyền xử lý thông tin và văn bản nhanh chóng, kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản của tất cả các đơn vị trong toàn Bệnh viện trước khi trình lãnh đạo ký và ban hành; Là thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng của Bệnh viện. Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Bệnh viện, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên; Quản lý chặt chẽ, an toàn các con dấu, hồ sơ lưu trữ theo quy định; Soạn thảo nội dung họp giao ban; Tổ chức thực hiện điều phối phòng họp; tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Bệnh viện;

III. NHÂN SỰ

Nhân sự Phòng Tổ chức – Hành chính tính đến thời điểm hiện tại gồm ban lãnh đạo phòng và 03 nhân sự.

tc01

ThS. Trương Thị Kim Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chinh Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

tc02

Ông Tô Nhật Duy – Chuyên viên – nhatduy20111998@gmail.com

tc03

Bà Nguyễn Tuyết Nghi – Chuyên viên – tuyetnghib11@gmail.com

tc04

Bà Võ Nguyễn Diệu Thuần – Chuyên viên – vonguyendieuthuan0307@gmail.com

IV. HOẠT ĐỘNG

Nhận thức tầm quan trọng của công tác hành chính trong các năm hoạt động và phát triển của Bệnh viện, Phòng Tổ chức – Hành chính luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao: tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty và Ban Giám đốc trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Bệnh viện. Đồng thời điều hành, phối hợp hoạt động với các đơn vị thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ góp phần xây dựng Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ ngày càng phát triển.

Trong thời gian qua, Phòng Tổ chức – Hành chính đã sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao: tất cả cán bộ, nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính đều có sự chủ động, sáng tạo trong công tác và nỗ lực hoàn thiện bản thân và hoàn thành công việc được giao, duy trì mối quan hệ phối hợp, hợp tác tốt với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện. Tập thể phòng đã tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, tạo động lực thúc đẩy mỗi cá nhân phấn đấu, phát huy tối đa khả năng của bản thân trong công việc.

V. ĐỊNH HƯỚNG

Với phương châm hoạt động “Trên dưới đồng lòng, tận tâm phục vụ” Phòng Tổ chức – Hành chính luôn phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hoạt động xuất sắc của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ và không ngừng phát huy các mục tiêu đã đề ra như sau:

– Tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện về công tác đào tạo nhân sự để có nguồn dự bị cho việc phát triển bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo.

– Tăng cường liên hệ, trao đổi, làm việc với các phòng, ban và các khoa về hoạt động của Bệnh viện, nhằm tạo sự đồng thuận trong bệnh viện, sự ổn định, nhất quán trong tư tưởng cán bộ, nhân viên của Bệnh viện, nhằm xây dựng môi trường công sở đoàn kết, văn minh.

– Tăng cường vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính: Sử dụng hệ thống quản lý thông tin nhân viên, quản lý văn bản điện tử, và các ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình hành chính và giảm thiểu thủ tục văn phòng.

– Triển khai các chính sách và thực thi các quy định nội bộ một cách rõ ràng, công bằng và đúng quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Số điện thoại: 02923 886 168

Email: phongtchc.bvdhnct@nctu.edu.vn

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo