Thư mời chào giá cạnh tranh v/v tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt kết cấu thép mái che” của Công trình Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

TM 73 22 10 2020 01 4

TM 73 22 10 2020 02 4

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo