Truyền hình Hậu Giang Chương trình Alo Bác sĩ: TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ Ở NỮ GIỚI với sự tham gia tư vấn của BS.CKII. Ngô Nhất Linh – Trưởng khoa Ung Bướu BVĐHNCT ngày 18/09/2022

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo