05/07/2023

Thông tin giấy phép môi trường

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ cấp Giấy phép môi trường số 64/GPMT-UBND vào ngày 24 tháng 05 năm 2022

Facebook youtube zalo
COPYRIGHT © 2022 NAM CAN THO UNIVERSITY MEDICAL CENTER. ALL RIGHT