16/04/2022

Hội thảo Tim mạch Quốc tế lần 1 được tổ chức nhằm cung cấp cho các bác sĩ lâm sang những cập nhật, tiến bộ mới nhất trong chuyên ngành tim mạch để cải thiện chất lượng khám chữa bệnh

Facebook youtube zalo
COPYRIGHT © 2022 NAM CAN THO UNIVERSITY MEDICAL CENTER. ALL RIGHT