Thông tin bác sĩ

PGS TS BS Đàm Văn Cương
PGS TS BS Đàm Văn Cương
PGS BS Phillip Trần
PGS BS Phillip Trần
TS BS Nguyễn Văn Thái
TS BS Nguyễn Văn Thái
BS CKII Ngô Nhất Linh
BS CKII Ngô Nhất Linh
TS BS Ngô Minh Hùng
TS BS Ngô Minh Hùng
BS CKII Nguyễn Thị Huệ
BS CKII Nguyễn Thị Huệ
BS Nguyễn Chí Nguyện
BS Nguyễn Chí Nguyện
BS CKI Nguyễn Thị Thu Thảo
BS CKI Nguyễn Thị Thu Thảo
BS CKI Nguyễn Phương Nhi
BS CKI Nguyễn Phương Nhi
BS CKI Đinh Lâm Phương
BS CKI Đinh Lâm Phương
ThS BS Thái Thị Thùy Dung
ThS BS Thái Thị Thùy Dung
BS CKI Đặng Phùng Tưởng
BS CKI Đặng Phùng Tưởng
TS Nguyễn Hữu Thuận
TS Nguyễn Hữu Thuận
TS BS Thái Viết Tặng
TS BS Thái Viết Tặng
BS CKII Trần Chí Dũng
BS CKII Trần Chí Dũng
BS CK I Nguyễn Văn Lâm
BS CK I Nguyễn Văn Lâm
BS Trần Thanh Trọng
BS Trần Thanh Trọng
Facebook youtube zalo
COPYRIGHT © 2022 NAM CAN THO UNIVERSITY MEDICAL CENTER. ALL RIGHT