Nguyễn Văn Thái

Chức vụ: Phó giiám đốc
Chức danh: Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa: Khoa ngoại tổng hợp
Chuyên khoa: Nội tổng hợp
Thủ thuật:

Quá trình công tác

Từ năm 1988-2008 Giảng viên chính bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trưởng Phòng nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Phó Khoa Y

Từ năm 2008-2010 Phó Giám đốc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Đô

Từ 2010-2011 Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

Từ 2012- nay làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Số 10

Quá trình học tập

Năm 1988 tốt nghiệp ngành Y khoa Trường Đại học Cần Thơ
Năm 1997: tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Nội khoa Trường Đại học Y Dược TP. HCM
Năm 2009: Tiến sĩ ngành Nội tiêu hóa Trường Đại học Nijmegen – Hà Lan

chứng chỉ đào tạo

Chứng chỉ môn sau đại học “Sư phạm y học”

Chứng chỉ “Giáo dục Đại học”

Chứng chỉ  “Phương pháp dạy – học tích cực”

hoạt động, danh hiệu

Using Pralidoxime for with organophosphate intoxication due to suicide attempts.

The risk factors of intoxication for workers who were working at the faculty of pesticide.

Acute upper gastrointestinal bleeding.

The prevalence of H. pylori infection in peptic ulcer patients and the resistance to antibiotics.

Molecular aspects of upper gastrointestinal diseases from The Mekong Delta

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo