Trường Đại học Nam Cần Thơ và Tập đoàn Siemens Việt Nam đã có buổi làm việc trao đổi nhiều nội dung tới lĩnh vực thiết bị chẩn đoán y tế, chăm sóc sức khoẻ.

Sáng ngày 14/01/2021, Trường Đại học Nam Cần Thơ và Tập đoàn Siemens Việt Nam đã có buổi làm việc trao đổi nhiều nội dung tới lĩnh vực thiết bị chẩn đoán y tế, chăm sóc sức khoẻ.

 

img01 2

img02 2

img03 2

img04 2

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo