KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ: “CẤP CỨU CHUYÊN NGHIỆP, BẮT KỊP SỰ SỐNG”.

🚑 Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện Đại học nam Cần Thơ được xem là một bộ phận trọng yếu và là nới “đầu sóng ngọn gió” của bệnh viện với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn sâu được đào tạo bài bản, hoạt động 24/7 luôn sẵn sàng ứng cứu người bệnh mọi lúc, sẵn sàng khắc phục những diễn biến bệnh lý phức tạp, khẩn cấp, cũng như theo dõi các ca bệnh phức tạp một cách toàn diện, hỗ trợ người bệnh tối đa, giúp họ nhanh chóng hồi phục với sứ mệnh “Cấp cứu chuyên nghiệp, bắt kịp sự sống”.

🚨 Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực chống độc là đơn vị cửa ngõ của bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, Khoa tiếp nhận ban đầu các ca bệnh khẩn cấp ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả người bệnh đến cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thực hiện theo dõi chuyên sâu các ca bệnh đặc biệt.
🔰 Khoa hoạt động 24/7 có thể hỗ trợ người bệnh mọi lúc, sẵn sàng khắc phục những diễn biến bệnh lý phức tạp, khẩn cấp, cũng như theo dõi các ca bệnh phức tạp một cách toàn diện, hỗ trợ người bệnh tối đa, giúp họ nhanh chóng hồi phục.
💚 Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.

907.365.115
Đặt lịch khám
zalo