| Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ >> Nghiên cứu hoa học - Hợp tác quốc tế
Lần đầu tiên sinh viên Việt Nam có 2 ca lâm sàng…
   Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo…
(DNC) - Ngày 05/11/2015, Trường Đại học Nam Cần Thơ (ĐH Nam Cần Thơ) rất…
(DNC) Ngày 05/01/2016, tại Trường ĐH Nam Cần Thơ (DNC) đã diễn…
(DNC) Ngày 25.03.2016, đại diện giảng viên và sinh viên Trường…
Facebook youtube zalo
COPYRIGHT © 2022 NAM CAN THO UNIVERSITY MEDICAL CENTER. ALL RIGHT